Behandlingsforsikring/helseforsikring for kiropraktorer

chiro

Ønsker du å slippe unna helsekøen, og er avhengig av rask behandling hos kiropraktor dersom du skulle få rygg- eller leddplager som forhindrer deg fra å være i arbeid? I så fall bør du tegne en behandlingsforsikring/helseforsikring hos en av landets mange forsikringsselskaper, ettersom du da får gunstige fordeler og behandlingsgaranti blant annet hos kiropraktorer, psykologer, fysioterapeuter og leger – samt en rekke andre spesialister. En slik behandlingsforsikring sikrer deg raskt undersøkelse og behandling når du trenger det som mest!

Derfor bør du ha behandlingsforsikring

Den fremste fordelen med å tegne en behandlingsforsikring er at du slipper unna helsekøen. Spesielt i landets store byer vil det ofte være lang kø for å få behandling hos kiropraktor, og for alle som har opplevd slike smerter så kjenner man til at det sjeldent er behagelig å vente. Følgelig vil en behandlingsforsikring gi deg rask og effektiv behandling, der du alltid har en garanti for at behandling/operasjon vil bli utført innen 14 dager. Som regel vil ventetiden være mye kortere enn som så når det dreier seg om behandling hos kiropraktorer, men dette kan avhenge av hvilken behandlingsforsikring/helseforsikring du tegner.

En annen stor fordel med å ha behandlingsforsikring er at du naturligvis sparer mye penger på kiropraktor når du skulle trenge behandling. Må man til jevnlig besøk hos en kiropraktor, så vil det som regel merkes på lommeboka. Med en god behandlingsforsikring så dekkes alle behandlingsutgifter til kiropraktor, og trolig også hvis du får utgifter til andre spesialister også. Det kan være snakk om mange tusen kroner spart!

Hvor kan man tegne behandlingsforsikring/helseforsikring?

De fleste norske banker og forsikringsselskaper tilbyr slike forsikringer til sine kunder. Blant annet kan vi nevne at både IF, Tryg og Gjensidige har gunstige behandlingsforsikringer/helseforsikringer som også gjelder for behandling hos kiropraktorer. Men akkurat hva forsikringen dekker, vil variere fra selskap til selskap. Ofte vil man måtte velge en «pluss»-pakke av forsikringen dersom den også skal dekke utgifter til kiropraktor. Følgelig gjelder det å lese vilkårene nøye når man bestiller slik forsikring.

Det eneste som kreves for å tegne en slik forsikring, er at du er medlem av den norske folketrygden og at du er mellom 3 måneder og 60 år gammel. Følgelig kan man altså forsikre selv de minste barna, og dette gjelder hos stort sett alle norske selskaper. Har man kjente plager som kan være relevante for forsikringen så kan man bli nødt til å oppgi dette før man tegner forsikringen.